conCore  Beeldende therapie, EMDR, Energiewerk
Samen Vertrouwd naar de Kern

 

                  Vaktherapie Beeldend


Vaktherapie (voorheen Creatieve therapie) is een overkoepelende naam voor vormen van 

therapeutische behandelingen waarbij niet de nadruk ligt op het gesprek, maar op de 

persoonlijke ervaring via het werken met therapeutische middelen.  

Bij conCore wordt gebruik gemaakt van Beeldende Vaktherapie. Het is een manier van therapie 

waarbij je werkt met creatieve materialen  zoals bijvoorbeeld klei, verf en tekenmaterialen. 

Je kunt aan de slag met jezelf; met hoe jij met een bepaalde situatie omgaat of met  een gebeurtenis 

die op jou zoveel indruk maakt(e) dat je er (nog steeds) veel last van hebt. 

Je bent verdrietig, boos, bang of misschien schrik je snel... Je voelt je belemmerd door gedachten 

en gevoelens, doet dingen die je eigenlijk niet wilt of doet niet wat je juist zo graag zou willen. 

Je zult merken dat er, terwijl je aan een werkstuk bezig bent, veel in jezelf gebeurt: 

je staat voor keuze's, neemt beslissingen, ervaart gedachten en gevoelens. 

Daarnaast heeft jouw werkstuk je veel te vertellen waarvan je je  nog niet bewust was.

 Samen met de therapeut ontdek je deze boodschappen over jezelf en over situaties die je 

moeilijk vind n ga je kijken hoe je daarmee wilt omgaan. 

Wil je iets veranderen in de situatie? Wil je iets behouden? Wat heb je nodig om verder te gaan?   Individuele beeldende therapie voor volwassenen


In het eerste contact bespreken we je hulpvraag; als die van meet af aan duidelijk is kunnen we 

in de eerste sessie meteen aan de slag. Wanneer je vraag nog niet helemaal duidelijk is voor je, kunnen we 

een of twee observatiesessies doen met verschillende materialen. Op deze manier stel je samen met                

 de therapeut vast waaraan je binnen therapie wilt werken. Op basis daarvan maakt de therapeut 

een behandelplan waarbij afspraken gemaakt worden over het aantal sessies, de werkwijze 

en de evaluatiemomenten. Het behandelplan kan op grond van die evaluatiegesprekken worden bijgesteld.  

Aan het eind van de therapie kan desgewenst een therapieverslag worden uitgereikt. 


Behandeldoelen kunnen bijvoorbeeld zijn:  

 - verminderen van spanning of angst voor bepaalde (sociale) situatie

- verwerken van gebeurtenissen die je uit balans hebben gebracht

- verwerken van traumatische gebeurtenissen uit het heden of verleden

leren omgaan met nieuwe levensfasen

- leren omgaan met eigen problematiek als adhd, pddnos, of 

persoonlijkheidskenmerken zoals hooggevoeligheid