conCore  Beeldende therapie, EMDR, Energiewerk
Samen Vertrouwd naar de Kern

 Relatietherapie


Bij relatietherapie werkt de therapeute met beeldende middelen en actieve oefeningen

            op basis van de Wielwerkmethode. In deze methode heb je als partner elk je eigen 'wiel' 

        met eigen gedachten, energie, emotie en lichaam. In het midden ontstaat een derde wiel dat 

       de individuele wielen overlapt. In dit derde wiel wordt jullie relatie zichtbaar. De methode 

               gaat daarbij bovendien uit van de verschillende en natuurlijke fasen van een relatie in 

                            een doorgaand proces van kennismaking tot bestendiging en rust.

 

          Als je je als partners niet gelijktijdig ontwikkelt binnen de relatie kunnen problemen ontstaan 

                omdat de daarbij horende behoeften van de partners niet meer op elkaar aansluiten. 

         Soms zijn die problemen zo groot dat het relatiewiel vastdraait en het goed is om daar eens 

        objectief naar te kijjken. De therapeute ondersteunt dit door activiteiten aan te reiken 

          waar over jullie met elkaar in gesprek gaan. Soms kom je op die manier tot aanpassingen 

                                binnen de relatie, soms ook is inzicht en acceptatie al helend.

 

Binnen relatietherapie wordt altijd met allebei de partners gewerkt en vanuit de relatiegedachte. 

Individuele sessies kunnen binnen deze therapievorm soms wenselijk zijn en worden dan alleen 

met toestemming van beide partners ingezet.   Na het intakegesprek, waarin de 

hulpvraag wordt onderzocht, maakt de therapeute een plan dat speciaal 

gericht is op jullie situatie.