conCore  Beeldende therapie, EMDR, Energiewerk
Samen Vertrouwd naar de Kern


                                     Beeldende kindertherapie 


          Kindertherapie wordt, afhankelijk van behandeldoelen en situatie  individueel of in kleine 

groepjes aangeboden. Na observatie vindt een adviesgesprek plaats met het kind en de ouders. 

De therapeut maakt een behandelplan en kiest een passende methodiek. Mogelijk volgt zij 

behoeften van het kind zodat het ruimte krijgt voor onderzoek, experiment en spel . 

Hierdoor leert het kind zichzelf kennen in verschillende situaties. Het ervaart gevoelens die 

het nog niet kende of die het wegduwde zoals bij trauma of faalangst. Een andere mogelijkheid 

is een vast programma met  themagerichte activiteiten en een sturende aanpak. 

Het behandelplan wordt regelmatig met de ouders besproken en bijgesteld. 


Behandeldoelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

- verwerken van schokkende ervaringen of trauma's zoals ziekte, 

zorgopnames, ongelukken en verlieservaringen door scheiding of overlijden

- leren omgaan met eigen problematiek en daarbij horende gevoelens 

zoals bij adhd, pddnos, hechtingsproblematiek en persoonlijkheidskenmerken;

bijvoorbeeld hooggevoeligheid 

- leren omgaan met sociaal-emotionele problemen als faalangst, 

pesten of gepest worden, onzekerheid


Voor (hoog)gevoelig en (hoog)begaafd: zie ook  https://hbpunt.nl

Ouderbegeleiding

De wereld van een kind is vooral thuis en op school. Bij kindertherapie wordt daarom regelmatig 

ook met ouders gesproken. Dit zijn gesprekken over de voortgang van de behandeling, 

over de beleving en behoeften van het kind in zijn of haar specifieke situatie. 

In oudergesprekken wordt ook geadviseerd over de benadering van het kind thuis en op school. 

Soms gaat de therapeut ook samen met de ouder(s) in gesprek met juf of meester, 

om het kind zo goed en compleet mogelijk te ondersteunen en de ontwikkeling van het kind te stimuleren. 


Bij gezinstherapie is ouderbegeleiding  eveneens onderdeel van het programma. 

Ouderbegeleiding, waaronder opvoedingsadvies, is daarnaast een op zichzelf staand aanbod. 

Hierbij sluit de begeleidster  aan op de vraag van ouders. De vorm en inhoud van de begeleiding

 wordt in overleg met ouders vastgesteld. Door het inzetten van inzichtgevende beeldende activiteiten 

wordt de effectiviteit van de begeleiding vergroot.  Ouderbegeleiding vindt in overleg plaats 

in de praktijk of bij ouders thuis. Eventueel kan ouderbegeleiding, bij een goed wederzijds begrip 

van de situatieen minstens één thuisbezoek, ook via Skype plaatsvinden.  Beeldende therapie met gezinnen

Vind je dat je kind niet luistert en niet doet wat je wilt? Heeft een gezinslid een probleem 

waardoor het hele gezin van slag is? Heb je het gevoel dat je er als ouder alleen voor staat? 

Maken jij en je partner ruzie over de manier van opvoeden? Vinden jouw kinderen en die van 

je partner het lastig om samen te wonen?


Wat het probleem ook is binnen je gezin; beeldende gezinstherapie kan mogelijk een middel 

zijn om de situatie te verbeteren.  Het is een vrij intensieve, maar ook leuke en  effectieve 

manier van gezinstherapie. Het doel is dat ouders (weer) grip krijgen op hun gezin. 

Hierbij kan de nadruk liggen op het leiding geven door de ouder(s), het verbeteren van de 

samenwerking van ouders, het invoelen en begrijpen van de kinderen of het herstellen 

van de band tussen de gezinsleden. 


 Een therapietraject bestaat uit tien bijeenkomsten, eens per twee weken, 

maar ook aangepaste programma's zijn mogelijk afhankelijk van de vraag van de ouders. 

Het hele gezin werkt drie kwartier tot een uur samen per therapiesessie. In de tussenliggende 

week is er een thuisopdracht en heeft de therapeute voorbereidende gesprekken met de ouders. 

Centraal staat niet het werkstuk, maar de manier waarop dit tot stand komt. 

Thema's zijn o.a. de verdeling van aandacht en taken, samenwerking en gezinscommunicatie. 

De werkzame bestanddelen van deze therapievorm zijn vooral het 'samen doen als gezin', 

het 'direct ervaren' in plaats van 'praten over....' het praktisch oefenen en tenslotte vormen 

de werkstukken het bewijs van vaak plezierige gezinsmomenten!