conCore  Beeldende therapie, EMDR, Energiewerk
Samen Vertrouwd naar de Kern

           

 Energiewerk    


Bij conCore werkt de therapeute vanuit de gedachte dat de mens bestaat uit lichaam, ziel, geest 

en het energetisch veld. Deze  aspecten van de mens staan in verbinding en zijn van invloed op elkaar.  

Storingen kunnen in de geest ontstaan (stress, spanning, trauma), doordringen in het energetisch 

veld en op termijn via het lichaam zichtbaar worden door middel van ziekte of pijn. 

Andersom kan ook: lichamelijk ongemak (letsel door ongelukken, ziekte door erfelijke aanleg) 

kan stress en onrust veroorzaken op mentaal en energetisch niveau.


Jouw persoonlijke energie helpt je om in je eigen kracht te staan.

Het daarom belangrijk er mee in verbinding te zijn. Je  energie is voelbaar als een tintelende, 

warme of koude stroom vanuit je buikcentrum. Je kunt die energie leren vergroten  

om een steviger basis in jezelf te ontwikkelen. Je leert je eigen kracht kennen en gebruiken.


Energetisch werk bij conCore bestaat binnen beeldende therapie uit  aandacht- en 

ontspanningstechnieken al dan niet met behulp van beeldende middelen.  Daarnaast is een 

behandeling mogelijk, waarbij de therapeute direct via haar handen of op afstand helende energie 

inbrengt in je energieveld. Energetische technieken werken direct door in de mentale-, lichamelijke-

 en emotionele lagen. Je gaat door processen die je steeds dichter bij verbetering, verandering of 

genezing brengen. Met ondersteuning van de therapeute breng jij zelf de gewenste verandering naar 

alle andere niveaus van je persoonlijkheid. Dit ervaar je in je energie, je emoties,

 je gedachtenpatronen en/of je lichamelijke conditie.  


Om dit proces te ondersteunen kan de therapeute gebruik maken van  Bachbloesem-remedies. Energiewerk vervangt, net als andere aanvullende therapievormen, nooit een medische- of 

psychiatrische behandeling.  Een bezoek aan de arts wordt bij lichamelijke problemen 

of ernstige psychopathologie altijd aangeraden.Hooggevoeligheid


Hooggevoeligheid (hoogsensitiviteit, hsp) komt voor bij 15 tot 20 % van de mensen.*  

Zij hebben een gevoeliger zenuwstelsel waardoor ze hun emoties en indrukken sterker ervaren 

dan anderen. Ze zien vaker en diepere verbanden tussen gebeurtenissen, in het eigen gedrag en 

dat van anderen en in sociaal contact. Sommige hooggevoelige mensen ervaren zichzelf en de 

wereld om hen heen anders dan anderen. Dit kan angstig voelen of soms bij kinderen een 

zelfverzekerde houding teweegbrengen die als te volwassen wordt beschouwd en 

daarom wordt afgewezen.


Hooggevoeligheid is een aangeboren stelsel van eigenschappen op basis van het zenuwstelsel 

en de biologische werking van het brein.**  Het is een onderdeel van de persoonlijkheid. 

Daarnaast kunnen zich, zoals bij iedereen, ziektes of stoornissen ontwikkelen. 

Veel hooggevoelige kinderen en volwassenen voelen zich eenzaam omdat ze zich niet thuis voelen

 in een maatschappij waarin ze moeten voldoen aan verwachtingen die te maken hebben 

met competitie en prestatie terwijl ze van nature meer gericht zijn op 

vrede, harmonie en samenwerking.


Vroeger kreeg een kind tijdens de opvoeding vaak te horen dat het overgevoelig, gek, 

overdreven emotioneel, verlegen of zwak was. Hiermee werd het kind als apart beschouwd, 

ging het zichzelf ook zo zien en onstond overbescherming en ingekeerd gedrag. 

Het gevoel van eenzaamheid kon dan het hele leven voortduren. Tegenwoordig is er meer bekend 

over hooggevoeligheid. Er is meer begrip maar ook de neiging, met name door ouders in de 

opvoeding van hun kinderen, om hooggevoeligheid als 'speciaal' te beschouwen. 

Daarmee dreigt eveneens overbescherming, terugtrekken en eenzaamheid.


Er zijn verschillende typen hooggevoelige mensen: sommigen hebben veel structuur nodig en leiden 

een rustig bestaan. Anderen wisselen rust af met een grote behoefte aan nieuwe ervaringen, zijn 

actief en sterk op ontplooiing gericht. Velen hebben zich ver ontwikkeld en bekleden goede 

posities in de maatschappij, mede dankzij hun hooggevoeligheid.


Het is daarom belangrijk dat kinderen leren omgaan met de hooggevoeligheid en, eventueel, 

hun paranormale ervaringen. Ze kunnen leren over zichzelf, hun grenzen en hoe zich te beschermen, 

maar zeker ook over hun mogelijkheden, talenten en hoe deze te ontwikkelen op hun eigen manier. 

Door bij deze kinderen veel aandacht te geven aan zelfvertrouwen, zelfkennis, weerbaarheid 

in verschillende omstandigheden en hun sterke intuitie groeit het kind op tot een 

sterk, zelfbewust individu. 


En natuurlijk: ook voor hooggevoelige volwassenen is dat nooit te laat!De therapeute is zelf hooggevoelig en heeft, nu volwassen, hooggevoelige kinderen. Zij begrijpt en begeleidt kind en ouders bij het omgaan met de vaak hevige emoties en de problemen die ouders tegenkomen bij het begeleiden van hun kind.

 

    

  * Er zijn veel boeken geschreven over dit onderwerp, o.a.: 

- Aron, Elaine and Aron, Arthur, "Sensory-Processing Sensitivity and Its Relation to Introversion and Emotionality", in: Journal of Personality and Social Psychology, 1997, Vol. 73, No. 2, 345-368.

 

 ** Over genetische en biologische aanleg lees je bijvoorbeeld in: 

- Elaine N. Aron, Arthur Aron, and Jadzia Jagiellowicz, "Sensory Processing Sensitivity: A Review in the Light of the Evolution of Biological Responsivity" in: Personality and Social Psychology Review, 30 jan. 2012.

- Young, Jeffrey E., Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2005.  ISBN 97890313433555