conCore  Beeldende therapie, EMDR, Energiewerk
Samen Vertrouwd naar de Kern
 Het woord 'con' bestaat uit de eerste drie letters van mijn naam en betekent 'met' of 'samen'. 

Core betekent 'kern' of 'hart'.


De naam conCore geeft weer wat ik belangrijk vind in mijn praktijk: vanuit mijn hart 

aansluiten bij de cliënt om samen op zoek te gaan naar de kern van het probleem, naar wat leeft in 

zijn of haar hart. Want vaak doen we niet wat ons hart eigenlijk van ons vraagt en hebben we 

onszelf  allerlei manieren aangeleerd om die innerlijke stem niet te horen. 

Op die manier hoeven we nare gevoelens niet te voelen en kunnen we angsten omzeilen. 

Omdat we onszelf, en soms ook anderen, daarmee geen recht doen  kunnen we 

psychisch of lichamelijk problemen of onrust gaan ervaren. 


Soms is de aanleiding een duidelijke gebeurtenis maar problemen kunnen ook zijn gebaseerd 

op een langdurige situatie. En, soms ontstaan ze door stoornissen of beperkingen bij de geboorte 

of in de ontwikkeling zoals bijvoorbeeld bij adhd of autisme. Dit maakt vaak dat je je 'anders' voelt 

en door anderen als 'anders' wordt ervaren. Dan is het juist lastig omdat je de drang hebt je op

 jouw manier te gedragen maar 'er toch ook bij wilt horen'.


Iedereen, volwassen of kind, heeft een eigen manier om met problemen om te gaan, een eigen 

karakter en een eigen wijze van denken en voelen. Om dat, en de hulpvraag te onderzoeken is er een 

intakegesprek.  Bij beeldende kindertherapie is er altijd eerst een observatie van tenminste drie sessies, 

gevolgd door een observatiegesprek. Daarna besluiten we  of behandeling wordt gestart.

 Kom je bij conCore voor energiewerk, dan is er ook altijd eerst een gesprek.


In de behandeling is het soms beter om via het denken te werken, via het voelen, via het kijken 

naar het verleden, of te oefenen met nieuwe manieren van praten of doen. En al die 

verschillende manieren passen bij verschillende doelen en verschillende fasen in de behandeling. 

Daarom bestaan zowel in beeldende therapie als in het energiewerk  meerdere methodieken 

en werkwijzen waaruit ik kan kiezen om de behandeling op de vraag van de client(en) 

aan te sluiten en zo effectief mogelijk te werken.


Als dit jou aanspreekt, nodig ik je van harte uit om via menubalk  de bij jou of je kind passende informatie te lezen. Voor een intake- of kennismakingsgesprek ben je van harte welkom! https://www.facebook.com/concorebeeldendetherapieenenergiewerk

http://therapeutvinden.datzitzo.nl 
Specialisaties  

- Ontwikkeling en Hechting

- Gezin en Opvoeding

- Trauma en Angst

- Hooggevoelig-heid (HSP)

Werkervaring  

St. Jeugdhulp Friesland

Stenden Hogeschool

GGZ jeugd- en volwassenen

GGZ Asielzoekers en vluchtelingen

COA opvang asielzoekers

Opleiding           

HBO Vaktherapie beeldend

EMDR-Therapie BivT

Vaktherapie supervisie- en (her)registraties

Beeldende therapie trauma

Beeldende gezinstherapie

Relatietherapie Wielwerk

Beeldende therapie Rouw en Verlies

Mentaliseren in vaktherapie

Werken in Aandacht - in tekenbeweging 

Ik-grensbewustzijn 1 en 2 

Trainingen        

NISTO-training:   systemisch 

denken en - behandelen

Competentiegericht werken

Oplossingsgericht werken

Vlaggensysteem signalering 

seksueel grensoverschrijdend gedrag

Cofeytraining: meesterschap over jezelf

Energiewerk     

Magnified Healing 1, V en 3 NPMDT (v/h Shamballa)

Aura en chakra 

Reiki 1 en 2