conCore
Samen Vertrouwd naar de Kern

  conCore 


Vaktherapie Beeldend


Vaktherapie (voorheen Creatieve therapie) is een overkoepelende naam voor vormen van 

therapeutische behandelingen waarbij niet de nadruk ligt op het gesprek, maar op de persoonlijke 

ervaring via het werken met therapeutische middelen.  Bij conCore wordt gebruik gemaakt van 

Beeldende Vaktherapie. Het is een manier van therapie waarbij je werkt met 

creatieve materialen zoals bijvoorbeeld klei, verf en tekenmaterialen. 


Je kunt aan de slag met jezelf; met hoe jij met een bepaalde situatie omgaat of met

 een gebeurtenis die op jou zoveel indruk maakt(e) dat je er (nog steeds) veel last van hebt. 

Je bent verdrietig, boos, bang of misschien schrik je snel... Je voelt je belemmerd door 

gedachten en gevoelens, doet dingen die je eigenlijk niet wilt of doet niet wat je juist zo graag 

zou willen. Je zult merken dat er, terwijl je aan een werkstuk bezig bent, veel in jezelf gebeurt:

 je staat voor keuze's, neemt beslissingen, ervaart gedachten en gevoelens. Daarnaast heeft 

jouw werkstuk je veel te vertellen waarvan je je  nog niet bewust was. Samen met de therapeut 

ontdek je deze boodschappen over jezelf en over situaties die je moeilijk vind en ga je 

kijken hoe je daarmee wilt omgaan. 


Wil je iets veranderen in de situatie? 

Wil je iets behouden? 

                 Wat heb je nodig om verder te gaan?